Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Luật Khai Phong Bản tin Pháp luật ______________________________________________________________________________

Bản tin Pháp luật

Giao 28 nhiệm vụ cho Bộ Nội vụ

Email In PDF.

Đó là nội dung được nêu trong Nghị định số 61/2012/NĐ-CP, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ vừa được Chính phủ ban hành.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2012

Email In PDF.

3 điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; phụ cấp trách nhiệm cho 4 đối tượng; một số chế độ ưu đãi đối với lực lượng Cảnh sát biển; danh mục thiết bị được hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2012.

Hướng dẫn chính sách thuế tháo gỡ khó khăn cho tổ chức, cá nhân

Email In PDF.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 60/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân.

Chính phủ ban hành Nghị định về điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Email In PDF.

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, trong đó quy định cụ thể điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Email In PDF.

Từ ngày 15/9/2012, chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Nghị định 57/2012/NĐ-CP do Chính phủ mới ban hành.

Từ 1/9, cấm nhập điện thoại di động, máy tính bảng cũ

Email In PDF.

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu từ ngày 1/9/2012.

Bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước

Email In PDF.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước.

Phát hành tín phiếu vào ngày Thứ Ba

Email In PDF.

Theo Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa được ban hành, tín phiếu sẽ được phát hành vào ngày Thứ Ba trong tuần.

Đường nhập khẩu ngoài hạn ngạch chịu thuế từ 80-100%

Email In PDF.

Theo Thông tư số 111/2012/TT-BTC  của Bộ Tài chính, đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hoá học, ở thể rắn có thuế suất nhập khẩu ngoài hạn ngạch từ 80-100%.

Công tác phí cho cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài

Email In PDF.

Từ ngày 10/8/2012, chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí được thực hiện theo quy định tại Thông tư 102/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Từ 3/7, tăng thuế nhập khẩu xăng từ 10% lên 12%

Email In PDF.

Hôm nay 3/7, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 109/2012/TT-BTC hướng dẫn điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu mới cho mặt hàng xăng, dầu.

Trang 6