Công ty Luật Khai Phong

23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế ______________________________________________________________________________

Mẫu Thông báo lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh

Email In PDF.
Mẫu 07-MST: THÔNG BÁO Về việc lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh
(Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Email In PDF.
Mẫu số 13-MST: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ/THẺ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN/ THÔNG BÁO MÃ SỐ THU
(Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)

Mẫu Thông báo mã số thuế

Email In PDF.
Mẫu 11-MST: THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ
(Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)

Mẫu Thông báo tịnh trạng kê khai, nộp thuế của Đơn vị chuyển địa điểm

Email In PDF.
Mẫu số 09 – MST: THÔNG BÁO Tình trạng kê khai, nộp thuế của Đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh
(Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)

Mẫu Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế

Email In PDF.
Mẫu 08-MST: TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ THUẾ
(Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)

Mẫu Danh sách viên chức ngoại giao thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT

Email In PDF.
Mẫu số 06-ĐK-TCT-BK01: DANH SÁCH VIÊN CHỨC NGOẠI GIAO THUỘC ĐỐI TƯỢNG HOÀN THUẾ GTGT (Kèm theo mẫu số 06-ĐK-TCT)
(Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)

Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho cơ quan ngoại giao

Email In PDF.
Mẫu số 06-ĐK-TCT: TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ - DÙNG CHO CÁC CƠ QUAN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LÃNH SỰ, CƠ QUAN ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC QUỐC TẾ
(Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)

Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN

Email In PDF.
Mẫu số 05-ĐK-TCT: TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ - DÙNG CHO CÁ NHÂN THUỘC DIỆN NỘP THUẾ TNCN
(Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)

Mẫu Bảng kê các nhà thầu nước ngoài được nộp thuế thay

Email In PDF.
Mẫu số 04.1-ĐK-TCT-BK01: BẢNG KÊ CÁC NHÀ THẦU, NHÀ THẦU PHỤ NƯỚC NGOÀI KÝ HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH NỘP THUẾ THÔNG QUA BÊN VIỆT NAM (Kèm theo Mẫu số 04.1-ĐK-TCT)
(Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)

Mẫu Tờ khai đăng ký thuế nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài

Email In PDF.
Mẫu số 04.1-ĐK-TCT: TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ - DÙNG CHO BÊN VIỆT NAM NỘP THUẾ THAY NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI
(Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)

Mẫu Bảng kê các nhà thầu phụ của nhà thầu nước ngoài

Email In PDF.
Mẫu số 04-ĐK-TCT-BK01: BẢNG KÊ CÁC NHÀ THẦU PHỤ (SUB-CONTRACTOR DECLARATION) (Kèm theo mẫu 04-ĐK-TCT)
(Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)

Trang 4