Công ty Luật Khai Phong

23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế ______________________________________________________________________________

Mẫu Gia hạn thuế GTGT

Email In PDF.
PHỤ LỤC 1: GIA HẠN NỘP THUẾ GTGT
(ban hành kèm theo Thông tư 83/2012/TT-BTC)

Mẫu Phụ lục Gia hạn thuế GTGT theo NQ 13/NQ-CP

Email In PDF.
PHỤ LỤC: GIA HẠN THUẾ GTGT THEO NQ 13/NQ-CP Ngày 10/05/2012 của Chính phủ (Kèm theo tờ khai thuế 01/GTGT đối với doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng)
(Ban hành kèm theo Công văn số 1629/TCT-KK ngày 16 tháng 05 năm 2012 của Tổng cục Thuế về việc khai thuế giá trị gia tăng được gia hạn theo Nghị quyết 13/NQ-CP)

Mẫu Danh sách học viên đạt yêu cầu khóa học bồi dưỡng KTT

Email In PDF.
Phụ lục số 03: MẪU DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẠT YÊU CẦU KHOÁ HỌC BỒI DƯỠNG KTT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Danh sách giảng viên khóa học bồi dưỡng Kế toán trưởng

Email In PDF.
Phụ lục số 02: MẪU DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOÁ HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Danh sách học viên khóa học bồi dưỡng Kế toán trưởng

Email In PDF.
Phụ lục số 01: MẪU DANH SÁCH HỌC VIÊN KHOÁ HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Phụ lục miễn giảm thuế thu nhập cá nhân theo Nghị quyết 08/2011/QH13

Email In PDF.
Mẫu số 25/MGT-TNCN: PHỤ LỤC MIỄN GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2011/QH13
(Ban hành kèm theo Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Biểu xác định số thuế giá trị gia tăng được ưu đãi theo Nghị quyết 08/2011/QH13

Email In PDF.
Mẫu số 01-7/GTGT: PHỤ LỤC BIỂU XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC ƯU ĐÃI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2011/QH13
(Ban hành kèm theo Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư phát triển thuộc NSNN

Email In PDF.
Phụ lục số 02: KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 172/2011/TT-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc NSNN

Email In PDF.
Phụ lục số 01: KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 172/2011/TT-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Email In PDF.
Mẫu số 03/TKTH-SDDPNN: TỜ KHAI TỔNG HỢP THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân kê khai tổng hợp đất ở)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2011 /TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp - tổ chức

Email In PDF.
Mẫu số 02/TK-SDDPNN: TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP (Dùng cho tổ chức)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 153/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính)

Trang 6