Công ty Luật Khai Phong

19/08/2018

Cập nhật gần nhất 06:42:20 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Chứng Khoán & Thị trường vốn Thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài ______________________________________________________________________________

Thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

1. Nộp hồ sơ

- Nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận đăng ký thay đổi người đại diện giao dịch đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Lưu ký Chứng khoán hoặc theo đường bưu điện

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tiếp nhận hồ sơ

2. Thẩm định hồ sơ

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thẩm định hồ sơ.

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có)

- Nhà đầu tư nước ngoài sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (nếu có).

3. Ra quyết định chấp thuận

Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán chấp thuận việc thay đổi người đại diện giao dịch. Trường hợp từ chối, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện:

+ Gửi Hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Trung tâm LK Chứng khoán

+ Hoặc theo đường bưu điện

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+      Giấy đề nghị chấp thuận thay đổi do đại diện có thẩm quyền của nhà đầu tư nước ngoài ký

+      Hồ sơ cá nhân liên quan đến người đại diện giao dịch bao gồm:

ü     Văn bản chỉ định người đại diện giao dịch;

ü     Phiếu Thông tin về người đại diện giao dịch đã được công chứng. Trường hợp người đại diện giao dịch là người nước ngoài, tài liệu này phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

ü     Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực. Trường hợp người đại diện giao dịch là người nước ngoài, tài liệu này phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

ü     Lý lịch tư pháp (trường hợp người đại diện giao dịch là người nước ngoài, tài liệu này phải được công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự).Thông báo hủy bỏ việc ủy quyền đại diện giao dịch đối với đại diện giao dịch cũ.

Lưu ý: Hồ sơ được lập thành hai (02) bộ, một (01) bộ gốc và một (01) bộ sao. Mỗi bộ hồ sơ gồm hai (02) bản, một (01) bản bằng tiếng Việt và một (01) bản bằng tiếng Anh, trong đó: các tài liệu tiếng Anh phải được hợp pháp hóa lãnh sự; các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt phải được tổ chức hành nghề công chứng của Việt Nam xác nhận theo quy định của pháp luật về công chứng của Việt Nam. Các văn bản tiếng Việt là bản gốc (hoặc sao từ bản gốc tiếng Việt) và được lập tại Việt Nam không cần phải dịch ra tiếng Anh.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ gốc, 01 bộ sao); mỗi bộ hồ sơ gồm 02 bản (01 bản tiếng Việt, 01 bản tiếng Anh).

- Thời hạn giải quyết: 02 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm LKCK Việt Nam

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm LKCK Việt Nam

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chấp thuận            

- Lệ phí (nếu có):

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có):

+      Phụ lục V: Giấy đề nghị chấp thuận thay đổi

+      Phụ lục XIII: Văn bản chỉ định người đại diện giao dịch

+      Phụ lục XIV: Phiếu Thông tin về người đại diện giao dịch

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

                       

-   Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+    Luật Chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/6/2006; có hiệu lực ngày 01/01/2007

+    Quyết định 121/2008/QĐ-BTC ngày 24/12/2008 về việc ban hành Quy chế hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam; hiệu lực ngày 18/02/2008

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy