Công ty Luật Khai Phong

23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Thuế, Tài chính ______________________________________________________________________________

Thông tư số 128/2011/TT-BTC ngày 12/9/2011 hướng dẫn thuế đối với cơ sở y tế công lập

Email In PDF.
Thông tư số 128/2011/TT-BTC ngày 12 tháng 09 năm 2011 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập

Thông tư số 120/2011/TT-BTC ngày 16/8/2011 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Email In PDF.
Thông tư số 120/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Thông tư số 118/2011/TT-BTC ngày 16/08/2011 về thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án điện

Email In PDF.
Thông tư số 118/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 08 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án điện

Nghị quyết số 08/2011/QH13 ngày 6/8/2011 bổ sung một số giải pháp về thuế

Email In PDF.
Nghị quyết số 08/2011/QH13 ngày 06 tháng 08 năm 2011 của Quốc hội về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân

Thông tư số 116/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 mức thuế nhập khẩu ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống

Email In PDF.
Thông tư số 116/2011/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng

Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 hướng dẫn Luật Thuế bảo vệ môi trường

Email In PDF.
Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường

Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 4/8/2011 của Bộ Tài chính

Email In PDF.
Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 04 tháng 08 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011

Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Email In PDF.
Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 về thu tiền sử dụng đất

Email In PDF.
Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 06 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

Thông tư số 104/2011/TT-BTC ngày 12/7/2011 về thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài

Email In PDF.
Thông tư số 104/2011/TT-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài

Thông tư số 97/2011/TT-BTC ngày 5/7/2011 về phí cấp hộ chiếu

Email In PDF.
Thông tư số 97/2011/TT-BTC ngày 05 tháng 07 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/03/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

Trang 10