Công ty Luật Khai Phong

22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Thuế, Tài chính ______________________________________________________________________________

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11

Email In PDF.
Luật của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 về Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Luật số 03/2003/QH11 về Luật kế toán

Email In PDF.
Luật của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 về Luật kế toán

Pháp lệnh 38/2001/PL-UBTVQH10 về phí và lệ phí

Email In PDF.
Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 về phí và lệ phí

Thông tư 85/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế

Email In PDF.
Thông tư của Bộ tài chính số 85/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 07 năm 2007 hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế

Trang 20