Công ty Luật Khai Phong

22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Thuế, Tài chính ______________________________________________________________________________

Thông tư 190/2012/TT-BTC ngày 9/11/2012 sửa đổi Thông tư 66/2009/TT-BTC về lệ phí cấp hộ chiếu

Email In PDF.
Thông tư số 190/2012/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 66/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

Thông tư 187/2012/TT-BTC ngày 7/11/2012 quy định lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Email In PDF.
Thông tư số 187/2012/TT-BTC ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư 07/2012/TT-BXD ngày 26/10/2012 hướng dẫn xác định chi phí thuê tư vấn nước ngoài

Email In PDF.
Thông tư số 07/2012/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Thông tư 182/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 sửa đổi điểm 1, Mục I hướng dẫn khai báo trị giá tính thuế

Email In PDF.
Thông tư số 182/2012/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung điểm 1, Mục I hướng dẫn khai báo trị giá tính thuế trên tờ khai trị giá ban hành kèm theo Quyết định 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thông tư 180/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 hướng dẫn xử lý tài chính về trợ cấp mất việc làm

Email In PDF.
Thông tư số 180/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp

Thông tư 175/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 hướng dẫn gia hạn nộp thuế GTGT theo Nghị quyết 67/NQ-CP

Email In PDF.
Thông tư số 175/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 67/NQ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ

Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 quy định mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Email In PDF.
Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

Nghị định 82/2012/NĐ-CP ngày 9/10/2012 về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính

Email In PDF.
Nghị định số 82/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính

Thông tư 155/2012/TT-BTC ngày 20/9/2012 quy định về quản lý lệ phí Chứng minh nhân dân mới

Email In PDF.
Thông tư số 155/2012/TT-BTC ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí Chứng minh nhân dân mới

Thông tư 156/2012/TT-BTC ngày 21/9/2012 quy định về quản lý lệ phí cấp phép kinh doanh karaoke

Email In PDF.
Thông tư số 156/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh

Email In PDF.
Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trang 3