Công ty Luật Khai Phong

22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Thuế, Tài chính ______________________________________________________________________________

Thông tư liên tịch 43/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 14/3/2012 quy định mức chi hoạt động thi tay nghề

Email In PDF.
Thông tư liên tịch số 43/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 14 tháng 03 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định nội dung và mức chi hoạt động thi tay nghề các cấp

Thông tư 42/2012/TT-BTC ngày 12/3/2012 hướng dẫn Quyết định 04/2012/QĐ-TTg

Email In PDF.
Thông tư số 42/2012/TT-BTC ngày 12 tháng 03 năm 2012 hướng dẫn Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg về gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 36/2012/TT-BTC ngày 2/3/2012 hướng dẫn thuế xuất nhập khẩu Việt - Lào

Email In PDF.
Thông tư số 36/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 03 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thuế xuất nhập khẩu đối với các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - Lào

Thông tư 33/2012/TT-BTC ngày 1/3/2012 hướng dẫn lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

Email In PDF.
Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01 tháng 03 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

Thông tư 24/2012/TT-BTC ngày 17/2/2012 sửa đổi Thông tư 77/2008/TT-BTC

Email In PDF.
Thông tư số 24/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 77/2008/TT-BTC ngày 15/09/2008 hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế

Thông tư 25/2012/TT-BTC ngày 21/2/2012 hướng dẫn mức thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi - nhóm 2710

Email In PDF.
Thông tư số 25/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông tư 11/2012/TT-BTC ngày 4/2/2012 hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu hàng vật liệu xây dựng

Email In PDF.
Thông tư số 11/2012/TT-BTC ngày 04 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan

Thông tư 16/2012/TT-BTC ngày 8/2/2012 quy định sử dụng hóa đơ bán hàng dự trữ quốc gia

Email In PDF.
Thông tư số 16/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia

Thông tư 09/2012/TT-BTC ngày 19/1/2012 sửa đổi Thông tư 245/2009/TT-BTC

Email In PDF.
Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Thông tư 12/2012/TT-BTC ngày 6/2/2012 hướng dẫn cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp

Email In PDF.
Thông tư số 12/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp

Thông tư 05/2012/TT-BTC ngày 5/1/2012 hướng dẫn Nghị định 26/2009/NĐ-CP

Email In PDF.
Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Trang 6