Công ty Luật Khai Phong

23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Thuế, Tài chính ______________________________________________________________________________

Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/1/2012 hướng dẫn thu phí công chứng

Email In PDF.
Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng

Quyết định 04/2012/QĐ-TTg ngày 19/1/2012 về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Email In PDF.
Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động

Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12

Email In PDF.
Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010

Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 hướng dẫn cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng

Email In PDF.
Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng

Thông tư 04/2012/TT-BTC ngày 5/1/2012 quy định chế độ thu phí trong công tác thú y

Email In PDF.
Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

Thông tư 03/2012/TT-BTC ngày 5/1/2012 hướng dẫn thu phí đấu giá, tham gia đấu giá

Email In PDF.
Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản

Thông tư 02/2012/TT-BTC ngày 5/1/2012 quy định chế độ thu lệ phí trong lĩnh vực luật sư

Email In PDF.
Thông tư số 02/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam

Thông tư 203/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 hướng dẫn tổ chức sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số

Email In PDF.
Thông tư số 203/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên theo Quyết định 75/2010/QĐ-TTg ngày 29/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa

Email In PDF.
Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ

Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGTVT-BTC ngày 30/12/2011 hướng dẫn cơ chế tài chính đối với Cục Đăng Kiểm Việt Nam

Email In PDF.
Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGTVT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính đối với Cục Đăng Kiểm Việt Nam

Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở

Email In PDF.
Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở

Trang 7