Công ty Luật Khai Phong

22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Thương mại , Hải quan ______________________________________________________________________________

Thông tư 05/2012/TT-BCT ngày 20/3/2012 quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế xuất 0%

Email In PDF.
Thông tư số 05/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 03 năm 2012 của Bộ Công thương quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 và 2013 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ Campuchia

Quyết định 10/2012/QĐ-TTg ngày 10/2/2012 sửa đổi Quyết định 135/2007/QĐ-TTg

Email In PDF.
Quyết định số 10/2012/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg ngày 17/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư 15/2012/TT-BTC ngày 8/2/2012 ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Email In PDF.
Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư 02/2012/TT-BCT ngày 18/1/2012 quy định nhập khẩu thuốc là nguyên liệu theo hạn ngạch

Email In PDF.
Thông tư số 02/2012/TT-BCT ngày 18 tháng 01 năm 2012của Bộ Công Thương về việc quy định nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012

Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BCT-BTC ngày 3/1/2012 hướng dẫn nhập khẩu kim cương thô

Email In PDF.
Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BCT-BTC ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23/06/2009 của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế chứng nhận Quy trình Kimberley

Thông tư 01/2012/TT-BTC ngày 3/1/2012 hướng dẫn thông quan hàng hóa phải kiểm dịch

Email In PDF.
Thông tư số 01/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc thông quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm dịch

Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Email In PDF.
Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Nghị định 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 Nghị định 158/2006/NĐ-CP

Email In PDF.
Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại

Nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

Email In PDF.
Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 về thực hiện Quy tác xuất xử trong Hiệp định thương mại hàng hóa Asean

Email In PDF.
Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 05 năm 2010 của Bộ Công Thương về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN

Thông tư số 21/2011/TT-BCA ngày 25/4/2011 về thực hiện quyết định chưa cho nhập cảnh

Email In PDF.
Thông tư số 21/2011/TT-BCA ngày 25 tháng 04 năm 2011 của Bộ Công an quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các quyết định chưa cho nhập cảnh, chưa được xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh

Trang 3