Công ty Luật Khai Phong

22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Thương mại , Hải quan ______________________________________________________________________________

Quyết định số 4693/QĐ-BCT ngày 16/9/2011 đính chính Thông tư 30/2011/TT-BCT

Email In PDF.
Quyết định số 4693/QĐ-BCT ngày 16 tháng 09 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương đính chính Thông tư 30/2011/TT-BCT quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử

Thông tư số 126/2011/TT-BTC ngày 7/9/2011 quy định thủ tục hải quan đối với nhập khẩu xăng dầu

Email In PDF.
Thông tư số 126/2011/TT-BTC ngày 07 tháng 09 năm2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để gia công xuất khẩu xăng dầu

Thông tư số 32/2011/TT-BCT ngày 5/9/2011 về áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động

Email In PDF.
Thông tư số 32/2011/TT-BCT ngày 05 tháng 09 năm 2011 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 24/2011/TT-BCT ngày 28/05/2010 quy định về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng

Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/8/2011 thí điểm thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia

Email In PDF.
Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31 tháng 08 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia

Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công

Email In PDF.
Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài

Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 8/11/2005 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Email In PDF.
Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Thương mại về hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24/08/2005 của CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Thông tư số 15/1999/TT-BTM ngày 19/5/1999 hướng dẫn kinh doanh khí đốt hóa lỏng

Email In PDF.
Thông tư số 15/1999/TT-BTM ngày 19 tháng 5 năm 1999 của Bộ Thương mại hướng dẫn kinh doanh khí đốt hóa lỏng

Nghị định số 100/2005/NĐ-CP ngày 3/8/2005 cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

Email In PDF.
Nghị định số 100/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 08 năm 2005 của Chính phủ về thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hoá học

Thông tư số 09/2006/TT-BTM ngày 25/5/2006 đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Email In PDF.
Thông tư số 09/2006/TT-BTM ngày 25 tháng 05 năm 2006 của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011 về mang ngoại tệ tiền mặt khi xuất cảnh, nhập cảnh

Email In PDF.
Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12 tháng 08 năm 2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh

Thông tư số 03/2009/TT-BCT ngày 10/2/2009 về thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

Email In PDF.
Thông tư số 03/2009/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Bộ Công Thương hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của Sở Giao dịch hàng hoá theo quy định tại Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hoá

Trang 4