Công ty Luật Khai Phong

22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Thương mại , Hải quan ______________________________________________________________________________

Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 về sản xuất, kinh doanh rượu

Email In PDF.
Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28/5/2010 về cấp giấy phép nhập nhẩu tự động

Email In PDF.
Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng

Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-BTM-BTNMT ngày 11/7/2005 về quản lý nhập khẩu chất làm suy giảm tầng ô-dôn

Email In PDF.
Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-BTM-BTNMT ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Bộ Thương mại và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn quản lý nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về kinh doanh xăng dầu

Email In PDF.
Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009  của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

Thông tư số 02/2010/TT-BCT ngày 14/1/2010 về nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế

Email In PDF.
Thông tư số 02/2010/TT-BCT ngày 14 tháng 01 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế

Thông tư số 105/2011/TT-BTC ngày 12/7/2011 về thí điểm chế độ lưu tiên trong quản lý nhà nước về hải quan

Email In PDF.
Thông tư số 105/2011/TT-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2011của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 63/2011/TT-BTC ngày 13/05/2011 của Bộ Tài chính quy định áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện

Thông tư số 89/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 về xác định giá sàn gạo xuất khẩu

Email In PDF.
Thông tư số 89/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 06 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phương pháp xác định giá sàn gạo xuất khẩu

Thông tư số 21/2011/TT-BCT ngày 20/5/2011 về tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh

Email In PDF.
Thông tư số 21/2011/TT-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh

Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011 về thủ tục nhập khẩu xe ô tô 9 chỗ trở xuống

Email In PDF.
Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2011 của Bộ Công thương quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống

Nghị định số 27/2011/NĐ-CP ngày 9/4/2011 về xử lý thông tin khách hàng khi nhập cảnh

Email In PDF.
Nghị định số 27/2011/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không

Thông tư số 10/2011/TT-BCT ngày 30/3/2011 bải bỏ một số quy định về thủ tục hành trính trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu

Email In PDF.
Thông tư số 10/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

Trang 5