Công ty Luật Khai Phong

23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Chứng chỉ kiểm toán viên ______________________________________________________________________________

Mẫu Chứng chỉ kiểm toán viên

Email In PDF.
PHỤ LỤC SỐ 04: CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

PHỤ LỤC SỐ 04

(Ban hành kèm theo Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

MINISTRY OF FINANCE

--------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

 

 

CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN

 

 

AUDITOR'S CERTIFICATE

 

 

Bộ trưởng Bộ Tài chính/ Minister of finance

 

 

 

 

 

nh

(3x4)

 

 

Cấp cho ông (Bà)/ Hereby certifies that Mr/Mrs:

 

 

………………………………………………………

 

 

Năm sinh/Date of birth:………………………………

 

 

Quê quán (Quốc tịch)/Nationality……………………

 

 

Đạt kết quả kỳ thi Kiểm toán viên do Bộ Tài chính tổ chức tháng … năm …

Has passed the Auditor's Certificate (AC) examination organised by the Ministry of Finance on ……………..

 

 

 

 

  Hà Nội, ngày … tháng … năm …

 

Số chứng ch KTV/AC No.:

…………………./KTV

Chữ ký KTV/Auditor's signature

   KT. BỘ TRƯỞNG/MINISTER

THỨ TRƯỞNG/VICE MINISTER

(Ký‎‎, họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 


YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy