Công ty Luật Khai Phong

24/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Thương mại, Hải quan Mẫu Bản cam kết pháp lý và tài chính của thương nhân nhập khẩu phế liệu ______________________________________________________________________________

Mẫu Bản cam kết pháp lý và tài chính của thương nhân nhập khẩu phế liệu

Email In PDF.
PHỤ LỤC 4: MẪU BẢN CAM KẾT PHÁP LÝ VÀ TÀI CHÍNH CỦA THƯƠNG NHÂN NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU
(ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

PHỤ LỤC 4

MẪU BẢN CAM KẾT PHÁP LÝ VÀ TÀI CHÍNH CỦA THƯƠNG NHÂN NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU
(ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

<CƠ QUAN CHỦ QUẢN>
<THƯƠNG NHÂN>

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ………..

Địa danh, ngày tháng năm

 

BẢN CAM KẾT PHÁP LÝ VÀ TÀI CHÍNH
CỦA THƯƠNG NHÂN NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU

Kính gửi: ………..(1)…………….

I. Thông tin chung:

1. Tên tổ chức, cá nhân cam kết:...............................................................................

2. Địa chtrụ sở chính:...............................................................................................

3. Điện thoại:…………….., Fax: ………………., E-mail:............................................

4. Tài khon số: ………………, Tại:...........................................................................

...................................................................................................................................

5. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.............................................................

Ngày cấp:…………………… Nơi cấp:........................................................................

6. Nhập khẩu đtrực tiếp sử dụng hoặc nhập khẩu ủy thác cho thương nhân khác :……(Tên thương nhân ủy thác nhập khẩu) ……………………………….

II. Thông tin về phế liệu dự kiến nhập khẩu:

TT

Loại phế liệu dự kiến nhập khu (ghi tên và mã HS)

Khi lượng phế liệu nhập khẩu/ năm (dự kiến)

Mô tả phế liệu (cam kết về chất lượng, thành phần và hàm lượng tp chất tối đa cho phép)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

III. Nội dung cam kết:

1. Chúng tôi cam kết chnhập khẩu phế liệu khi biết rõ xut xứ, thành phần và hàm lượng tạp cht đi kèm với phế liệu và đáp ứng các yêu cu quy định của Việt Nam.

2. Chúng tôi cam kết trong hợp đồng mua bán hoặc thỏa thuận giao dịch với bên xuất khẩu có điu khoản yêu cầu bên xuất khu phải nhận lại hàng nếu phế liệu không đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chun kỹ thuật hay quy định hiện hành của Việt Nam vbảo vệ môi trường mà 2 bên đã thống nht.

3. Chúng tôi cam kết lưu giữ, vận chuyển và sdụng phế liệu bảo đảm các yêu cu về bo vệ môi trường như đã được Cơ quan quản lý nhà nước chp nhận trong Giy chứng nhận đủ điều kiện nhập khu phế liệu được cp.

4. Nếu để xảy ra vi phạm về bo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu, chúng tôi cam kết chịu toàn bộ chi phí tài chính đ khc phục các hậu qugây ô nhiễm môi trường.

5.

Đối với thương nhân nhập khu trực tiếp: Chúng tôi cam kết phế liệu nhập khẩu ch sdụng làm nguyên liệu sản xuất tại cơ s sn xuất của mình.

Đối vi thương nhân được y thác nhập khẩu: Cam kết chỉ giao phế liệu nhập khu cho thương nhân ủy thác nhập khẩu.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- S TNMT (nơi có cửa khẩu nhập khẩu);
- STNMT (nơi đặt kho, bãi lưu giữ phế liệu);
- …

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA THƯƠNG NHÂN
<Ký tên, đóng dấu>

Ghi chú: (1) Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khu.

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy