Công ty Luật Khai Phong

24/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Khai khoáng, Năng lượng & Viễn Thông ______________________________________________________________________________

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Email In PDF.

Thủ tục Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vệ tinh trái đất (trừ đài vệ tinh trái đất của cơ quan đại diện nước ngoài, đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài đến thăm Việt Nam được hưởng quy chế ưu đãi, miễn trừ ngoại giao và phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ cho đoàn và trừ đài vệ tinh trái đất thuộc hệ thống GMDSS đặt trên tàu biển)

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Email In PDF.

Thủ tục Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với tuyến truyền dẫn vi ba

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Email In PDF.

Thủ tục Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị phát thanh, truyền hình

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Email In PDF.

Thủ tục Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài cố định, đài bờ (không liên lạc với vệ tinh), thiết bị riêng lẻ và các trường hợp không quy định tại các Điều 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 và Điều 21 của Thông tư số 24/2010/TT-BTTTT ngày 28/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Báo cáo tình hình hoạt động của nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử

Email In PDF.

Thủ tục Báo cáo tình hình hoạt động của nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet

Cấp phát sử dụng số hiệu mạng

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện:

 + Chuẩn bị và nộp hồ sơ: Thành viên gửi đơn xin cấp số hiệu mạng (theo mẫu) qua email tới địa chỉ ip-hostmaster@vnnic.net.vn. Để được chấp nhận, email xin cấp số hiệu mạng phải thực hiện theo các quy định sau:

Đăng ký hoạt động Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam

Email In PDF.
             - Trình tự thực hiện: 

 + Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định

+ Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ về: Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông – 18 Nguyễn Du – Hà Nội

Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp viễn thông

Email In PDF.
Thủ tục Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về viễn thông và Internet

Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

Email In PDF.

Thủ tục 28: Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

Đóng cửa mỏ

Email In PDF.

Thủ tục 27: Đóng cửa mỏ

Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Email In PDF.

Thủ tục 26: Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác tận thu khoáng sản

Trang 5