Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Ngân Hàng & Tín Dụng ______________________________________________________________________________

Công văn 3772/NHNN-CSTT ngày 21/6/2012 hướng dẫn trả lãi đối với tiền gửi rút trước thời hạn

Email In PDF.
Công văn số 3772/NHNN-CSTT ngày 21 tháng 06 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc trả lãi đối với tiền gửi rút trước hạn

Thủ tục thu hồi Giấy phép Văn phòng đại diện của Tổ chức tín dụng

Email In PDF.

1. Trường hợp văn phòng đại diện đề nghị thu hồi Giấy phép

a) Văn phòng đại diện phải:

Thủ tục thu hồi Giấy phép đối vố tổ chức tín dụng nước ngoài

Email In PDF.

1. Trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đề nghị thu hồi Giấy phép

a) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải:

Cách xác định khả năng tài chính của Doanh nghiệp Việt Nam

Email In PDF.
Phụ lục số 04.ĐGH Cách xác định khả năng tài chính của Doanh nghiệp Việt Nam không là tổ chức tín dụng
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-NHNN ngày 31 tháng 08 năm 2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Thủ tục xác nhận đăng ký mở tài khoản góp vốn, mua cổ phần bằng đồng Việt Nam

Email In PDF.
Thủ tục xác nhận đăng ký mở tài khoản góp vốn, mua cổ phần bằng đồng Việt Nam mở tại ngân hàng thương mại của nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước

Email In PDF.
Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế

Email In PDF.
Thủ tục xác nhận đủ điều kiện cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Thủ tục cấp giấy phép thu nhân dân tệ tiền mặt

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bán hàng miễn thuế hoặc cung ứng dịch vụ dành riêng cho người nước ngoài tại Khu vực biên giới và Khu kinh tế cửa khẩu thuộc các tỉnh biên giới giáp Trung Quốc

Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức kinh tế làm dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức kinh tế có nhu cầu làm dịch vụ nhận chi trả ngoại tệ gửi hồ sơ xin phép làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối);

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh vàng có nhu cầu kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài gửi hồ sơ về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý Ngoại hối);

Trang 1