Công ty Luật Khai Phong

24/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Ngân Hàng & Tín Dụng ______________________________________________________________________________

Thủ tục công nhận thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Khi có nhu cầu tham gia nghiệp vụ thị trường mở, các tổ chức tín dụng đáp ứng đủ một số điều kiện theo quy định đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước) tham gia nghiệp vụ thị trường mở;

Công văn số 3675/NHNN-CSTT ngày 11/5/2011 về đảm bảo bằng đô la Mỹ

Email In PDF.
Công văn số 3675/NHNN-CSTT ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc huy động và cho vay bằng đồng Việt Nam đảm bảo bằng đô la Mỹ

Thông báo số 2382/TB-KBNN ngày 31/12/2010 về tỷ giá hành toán ngoại tệ tháng 1/2011

Email In PDF.
Thông báo số 2382/TB-KBNN ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Kho bạc Nhà nước về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01/2011

Thủ tục chấp thuận mở chi nhánh,văn phòng đại diện TCTD phi ngân hàng ở trong nước

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có nhu cầu mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước, sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, hoàn thiện hồ sơ gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) xem xét, chấp thuận;

Thủ tục cấp giấy phép mở văn phòng đại diện của TCTD nước ngoài tại Việt Nam

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện:

2. Thông tư số 03/2007/TT-NHNN ngày 05/6/2007 hướng dẫn Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, VPĐD tổ chức tín dụng nước ngoài tại VN. Hiệu lực ngày 18/7/2007.

Thủ tục chấp thuận thành lập công ty chứng khoán của NHTM

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Ngân hàng thương mại có nhu cầu thành lập công ty chứng khoán phải gửi tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng) bộ hồ sơ;

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước (Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng) thẩm định hồ sơ;

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động NH TMCP

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Sau khi có văn bản chấp thuận nguyên tắc cho thành lập ngân hàng thương mại cổ phần, các tổ chức và cá nhân phải nộp bộ hồ sơ theo quy định xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng nay là Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng) xem xét, quyết định;

Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động NH TMCP

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Khi có nhu cầu gia hạn thời gian hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng thương mại gửi đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính bộ hồ sơ theo quy định.

Thủ tục sửa đổi, bổ sung điều lệ, thay đổi một số nội dung trong GPTL và hoạt động NH TMCP

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Khi có nhu cầu sửa đổi, bổ sung điều lệ, thay đổi một số nội dung trong giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng gửi đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi ngân hàng đặt trụ sở chính bộ hồ sơ theo quy định.

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở gửi hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố;

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố nghiên cứu, thẩm tra các điều kiện theo quy định;

Thủ tục vay vốn ngân hàng

Email In PDF.

Hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng gồm:
1. Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu Ngân hàng)
2. Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp
- Giấy phép thành lập/ Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư
- Điều lệ công ty

Trang 3