Công ty Luật Khai Phong

24/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Ngân Hàng & Tín Dụng Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước ______________________________________________________________________________

Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước

Email In PDF.
Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khi có nhu cầu xác nhận đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước, phải gửi đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng nay là Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng) bộ hồ sơ theo quy định;

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thẩm định hồ sơ;

+ Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối hoặc từ chối cấp Giấy xác nhận. Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện:

+ Qua Bưu điện

+ Trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối;

+ Phương án hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước, trong đó xác định rõ nội dung, phương thức hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối và các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa rủi ro được Đại hội cổ đông (trường hợp đang xin phép thành lập) hoặc Hội đồng quản trị thông qua; Biên bản và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông (đối với trường hợp đang xin phép thành lập) thông qua phương án hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối;

+ Văn bản tóm tắt về tình hình trang thiết bị và cơ sở vật chất để thực hiện cung ứng dịch vụ ngoại hối và các giấy tờ chứng minh đã đủ điều kiện về trang thiết bị và cơ sở vật chất. Trường hợp không có giấy tờ chứng minh về trang thiết bị và cơ sở vật chất thì phải có cam kết của Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người được ủy quyền) về việc đã đáp ứng đủ điều kiện về trang thiết bị và cơ sở vật chất;

+ Văn bằng, chứng chỉ và thông tin về trình độ, năng lực và khả năng về nhân sự của đội ngũ điều hành và thực hiện các nghiệp vụ cung ứng dịch vụ ngoại hối.

+ Báo cáo tài chính năm liền kề năm đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối đã được kiểm toán bới một tổ chức kiểm toán độc lập.

- Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

- Thời hạn giải quyết:  30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng nay là Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Văn bản xác nhận                     

- Phí, lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xác nhận đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

         + Có phương án hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước được Đại hội cổ đông (trường hợp đang xin phép thành lập) hoặc Hội đồng quản trị thông qua, trong đó xác định rõ nội dung, phương thức hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối và các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa rủi ro;

         + Có trang thiết bị và điều kiện vật chất đáp ứng được yêu cầu thực hiện các dịch vụ ngoại hối trong nước;

         + Có đủ cán bộ am hiểu về hoạt động ngoại hối, được đào tạo về nghiệp vụ ngoại hối và quản lý rủi ro kinh doanh ngoại hối;

+ Kinh doanh có lãi trong năm liền kề năm đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1. Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/12/2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Ngày có hiệu lực 01/6/2006.

2. Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối. Ngày có hiệu lực 27/01/2007.

3. Thông tư 03/2008/TT-NHNN ngày 11/4/2008 của Thống đốc NHNN hướng dẫn về hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối của tổ chức tín dụng. Ngày có hiệu lực 07/05/2008

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy