Công ty Luật Khai Phong

21/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Tài chính & Thuế ______________________________________________________________________________

Thủ tục nhận in hoá đơn tự in

Email In PDF.

Thủ tục 72: Thủ tục nhận in hoá đơn tự in

Lĩnh vực thống kê

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Cách thức thực hiện

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Không phải trả kết quả cho NNT

Đối tượng thực hiện

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Không phải trả kết quả cho NNT

Các bước

Đơn vị muốn được nhận in hoá đơn tự in phải đăng ký với Cục Thuế trực tiếp quản lý.

Thành phần hồ sơ

Số bộ hồ sơ: 1 bộ

- Công văn đề nghị, cam kết việc tổ chức in hoá đơn.

- Thống kê thiết bị và năng lực in hiện có.

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản sao).

- Giấy phép đăng ký kinh doanh ngành in (bản sao).

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không

 

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

Email In PDF.

Thủ tục 49: Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số

Email In PDF.

Thủ tục 48: Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số

Nộp thuế

Email In PDF.

Thủ tục 46: Nộp thuế

Miễn thuế TNDN cho Hợp tác xã

Email In PDF.

Thủ tục 45: Miễn thuế TNDN cho Hợp tác xã có mức thu nhập bình quân tháng trong năm của mỗi lao động dưới mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định đối với công chức Nhà nước

Khiếu nại về thuế

Email In PDF.

Thủ tục 43: Khiếu nại về thuế

Khai thuế TNDN tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu

Email In PDF.

Thủ tục 41: Khai thuế TNDN tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu

Khai thuế TNDN khấu trừ từ tiền hoa hồng đại lý

Email In PDF.

Thủ tục 39: Khai thuế TNDN khấu trừ từ tiền hoa hồng đại lý

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý

Email In PDF.

Thủ tục 37: Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp dành cho tổ chức kinh doanh

Email In PDF.

Thủ tục 35: Khai thuế thu nhập doanh nghiệp dành cho tổ chức kinh doanh khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất

Khai thuế môn bài theo năm

Email In PDF.

Thủ tục 33: Khai thuế môn bài theo năm

Trang 5