Công ty Luật Khai Phong

21/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Tài chính & Thuế ______________________________________________________________________________

Khai thuế khoán áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Email In PDF.

Thủ tục 32: Khai thuế khoán áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Email In PDF.

Thủ tục 30: Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Khai lệ phí trước bạ nhà, đất

Email In PDF.

Thủ tục 29: Khai lệ phí trước bạ nhà, đất

Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Email In PDF.

Thủ tục 27: Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân cư trú)

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Email In PDF.

Thủ tục 26: Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Giảm tiền thuê đất đối với trường hợp thuê đất để sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh

Email In PDF.

Thủ tục 24: Giảm tiền thuê đất đối với trường hợp thuê đất để sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh đối với hợp tác xã

Gia hạn nộp thuế

Email In PDF.

Thủ tục 22: Gia hạn nộp thuế

Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế

Email In PDF.

Thủ tục 20: Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế

Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm

Email In PDF.

Thủ tục 18: Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với đơn vị có các đơn vị trực thuộc

Email In PDF.

Thủ tục 16: Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với đơn vị có các đơn vị trực thuộc

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp

Email In PDF.

Thủ tục 14: Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp

Trang 6