Công ty Luật Khai Phong

21/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Thương Mại, Hải quan & Xuất nhập khẩu ______________________________________________________________________________

Danh mục khoáng sản làm vật liệu xây dựng không được phép xuất khẩu

Email In PDF.
PHỤ LỤC 2: DANH MỤC KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP XUẤT KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 04/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

Danh mục khoáng sản làm vật liệu xây dựng được xuất khẩu

Email In PDF.
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 04/2012/TT-BXD Ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

Công văn 2769/TCT-CS ngày 02/8/2012 về gia hạn nộp thuế

Email In PDF.
Công văn số 2769/TCT-CS ngày 02/8/2012 của Tổng cục Thuế v/v gia hạn nộp thuế

Công văn 2690/TCT-CS ngày 27/7/2012 giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ

Email In PDF.
Công văn số 2690/TCT-CS ngày 27/7/2012 của Tổng cục Thuế v/v giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ

Công văn 3985/TCHQ-GSQL ngày 2/8/2012 hướng dẫn Thông tư 117/2011/TT-BTC

Email In PDF.
Công văn số 3985/TCHQ-GSQL ngày 02 tháng 08 năm 2012 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 117/2011/TT-BTC ngày 15/08/2011 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài

Danh mục sản phẩm thép áp dụng chế độ nhập khẩu tự động

Email In PDF.
Phụ lục số 01: DANH MỤC SẢN PHẨM THÉP ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG
(kèm theo Thông tư số 23/2012/TT-BCT ngày 07 tháng 8 năm 2012 áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép của Bộ Công Thương)

Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

Email In PDF.
PHỤ LỤC SỐ 01: DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÃ QUA SỬ DỤNG NHẬP KHẨU (*)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Công văn 2636/TCHQ-GSQL ngày 1/6/2012 về vướng mắc thủ tục chuyển nhượng xe ô tô

Email In PDF.
Công văn số 2636/TCHQ-GSQL ngày 01 tháng 06 năm 2012 của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thủ tục chuyển nhượng xe ô tô

Công văn 2652/TCHQ-GSQL ngày 4/6/2012 hướng dẫn nhập khẩu xe ô tô qua sử dụng

Email In PDF.
Công văn số 2652/TCHQ-GSQL ngày 04 tháng 06 năm 2012 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn nhập khẩu xe ô tô chở người dưới 16 chỗ, đã qua sử dụng

Hướng dẫn cách ghi các tiêu thức trên phiếu ghi kết quả kiểm tra

Email In PDF.
PHỤ LỤC V: HƯỚNG DẪN CÁCH GHI CÁC TIÊU THỨC TRÊN PHIẾU GHI KẾT QUẢ KIỂM TRA DÙNG CHO CÔNG CHỨC HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính)

Hướng dẫn cách ghi các tiêu thức trên phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu

Email In PDF.
PHỤ LỤC IV: HƯỚNG DẪN CÁCH GHI CÁC TIÊU THỨC TRÊN PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính)

Trang 1