Công ty Luật Khai Phong

21/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Thương Mại, Hải quan & Xuất nhập khẩu Công văn 2652/TCHQ-GSQL ngày 4/6/2012 hướng dẫn nhập khẩu xe ô tô qua sử dụng ______________________________________________________________________________

Công văn 2652/TCHQ-GSQL ngày 4/6/2012 hướng dẫn nhập khẩu xe ô tô qua sử dụng

Email In PDF.
Công văn số 2652/TCHQ-GSQL ngày 04 tháng 06 năm 2012 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn nhập khẩu xe ô tô chở người dưới 16 chỗ, đã qua sử dụng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------

Số: 2652/TCHQ-GSQL

V/v: Hướng dẫn nhập khẩu xe ô tô chở người dưới 16 chỗ, đã qua sử dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

 

Trả lời công văn số 2624/HQHP-GSQL ngày 16/5/2012 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc nhập khẩu 03 xe ô tô chở người đã qua sử dụng của Công ty TNHH Hiệp Hòa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tiếp theo công văn số 1157/TCHQ-GSQL ngày 03/3/2010 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng, đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng nêu tại công văn số 2624/HQHP-GSQL dẫn trên về việc chấp nhận cho Công ty TNHH Hiệp Hòa được sử dụng Giấy chứng nhận xuất khẩu do Bộ Giao thông vận tải Dubai cấp để thay thế Giấy hủy Giấy chứng nhận đăng ký xe khi làm thủ tục nhập khẩu 03 xe ô tô chở người đã qua sử dụng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết thực hiện.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ GTVT, Bộ Công an (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

 

 

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy