Công ty Luật Khai Phong

21/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Thương Mại, Hải quan & Xuất nhập khẩu Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu ______________________________________________________________________________

Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

Email In PDF.
PHỤ LỤC SỐ 01: DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÃ QUA SỬ DỤNG NHẬP KHẨU (*)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÃ QUA SỬ DỤNG NHẬP KHẨU (*)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

8443

Máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in của nhóm 84.42; máy in khác, máy copy (copying machines) và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau: bộ phận và các phụ kiện của chúng (loại trừ các máy in, máy copy có tốc độ in hoặc copy từ 35 bản/phút trở lên)

 

- Máy in khác, máy copy và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau:

8443.31

- - Máy kết hợp hai hoặc nhiều chức năng in, copy hoặc fax, có khả năng kết nối với máy xử lý dữ liệu tự động hoặc kết nối mạng:

8443.31.10

- - - Máy in-copy, in bằng công nghệ in phun

8443.31.20

- - - Máy in-copy, in bằng công nghệ laser

8443.31.30

- - - Máy in-copy-fax kết hợp

8443.32

- - Loại khác, có khả năng kết nối với máy xử lý dữ liệu tự động hoặc kết nối mạng:

8443.32.10

- - - Máy in kim

8443.32.20

- - - Máy in phun

8443.32.30

- - - Máy in laser

8443.32.40

- - - Máy fax

8443.32.90

- - - Loại khác

8443.39

- - Loại khác:

8443.39.40

- - - Máy in phun

 

- Bộ phận và phụ kiện:

8443.99

- Loại khác:

8443.99.20

- - - Hộp mực in đã có mực in

8469

Máy chữ trừ các loại máy in thuộc nhóm 84.43; máy xử lý văn bản.

8469.00.10

- Máy xử lý văn bản

8469.00.90

- Loại khác

8470

Máy tính và các máy ghi, sao và hiển thị dữ liệu loại bỏ túi có chức năng tính toán; máy kế toán; máy đóng dấu miễn cước bưu phí, máy bán vé và các loại máy tương tự, có gắn bộ phận tính toán; máy tính tiền

8470.10.00

- Máy tính điện tử có thể hoạt động không cần nguồn điện ngoài và máy ghi, sao và hiển thị dữ liệu, loại bỏ túi có chức năng tính toán

 

- Máy tính điện tử khác:

8470.21.00

- - Có gắn bộ phận in

8470.30.00

- Máy tính khác

84.71

Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hay đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác.

8471.30

- Máy xử lý dữ liệu tự động loại xách tay, có trọng lượng không quá 10 kg, gồm ít nhất một đơn vị xử lý dữ liệu trung tâm, một bàn phím và một màn hình:

8471.30.10

- - Máy tính nhỏ cầm tay bao gồm máy tính mini và sổ ghi chép điện tử kết hợp máy tính (PDAs)

8471.30.20

- - Máy tính xách tay, kể cả notebook, subnotebook, tablet PC

8471.30.90

- - Loại khác

 

- - Máy xử lý dữ liệu tự động khác:

8471.41

- - Chứa trong cùng một vỏ, có ít nhất một đơn vị xử lý trung tâm, một đơn vị nhập và một đơn vị xuất, kết hợp hoặc không kết hợp với nhau:

8471.41.10

- - - Máy tính cá nhân trừ máy tính xách tay của phân nhóm 8471.30

8471.41.90

- - - Loại khác:

8471.49

- - Loại khác, ở dạng hệ thống:

8471.49.10

- - - Máy tính cá nhân trừ máy tính bỏ túi của phân nhóm 8471.30

8471.49.90

- - Loại khác:

8471.50

- Bộ xử lý trừ loại của phân nhóm 8471.41 hoặc 8471.49, có hoặc không chứa trong cùng vỏ một hoặc hai thiết bị sau: bộ lưu trữ, bộ nhập, bộ xuất;

8471.50.10

- - Bộ xử lý dùng cho máy tính cá nhân (kể cả loại máy tính xách tay)

8471.50.90

- - Loại khác:

8471.60

- Bộ phận hoặc bộ xuất, có hoặc không chứa bộ lưu trữ trong cùng một vỏ:

8471.60.30

- - Bản phím máy tính

8471.60.40

- - Thiết bị nhập theo tọa độ X-Y, bao gồm chuột, bút quang, cần điều khiển, bi xoay, và màn hình cảm ứng

8471.70

- Bộ lưu trữ;

8471.70.10

- - Ổ đĩa mềm

8471.70.20

- - Ổ đĩa cứng

8471.70.30

- - Ổ băng

8471.70.40

- - Ổ đĩa quang, kể cả ổ CD-ROM, ổ DVD và ổ CD có thể ghi được (CD-R)

8471.80

- Các bộ khác của máy xử lý dữ liệu tự động:

8471.80.10

- - Bộ điều khiển và bộ thích ứng

8471.80.70

- - Card âm thanh hoặc card hình ảnh

8471.90

- Loại khác:

8471.90.20

- - Máy đọc ký tự quang học, máy quét ảnh hoặc tài liệu

8473

Bộ phận và phụ kiện (trừ vỏ, hộp đựng và các loại tương tự) chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng với các máy thuộc nhóm từ 84.69 đến 84.72.

8473.10

- Bộ phận và phụ kiện của máy thuộc nhóm 84.69:

8473.10.10

- - Tấm mạch in đã lắp ráp dùng cho máy xử lý văn bản

8473.10.90

- - Loại khác

 

- Bộ phận và phụ tùng của máy thuộc phân nhóm 84.70:

8473.21.00

- - Của máy tính điện tử thuộc phân nhóm 8470.10.00, 8470.21.00 hoặc 8470.29.00

8473.29.00

- - Loại khác

8473.30

- Bộ phận và phụ tùng của máy thuộc nhóm 84.70:

8473.30.10

- - Tấm mạch in đã lắp ráp

8473.30.90

- - Loại khác

8473.40

- Bộ phận và phụ tùng của máy thuộc nhóm 84.72:

 

- - Dùng cho máy hoạt động bằng điện:

8473.40.11

- - - Bộ phận, kể cả tấm mạch in đã lắp ráp sử dụng cho máy thanh toán tiền tự động

8473.40.19

- - - Loại khác

8473.40.20

- - Dùng cho máy hoạt động không bằng điện

8473.50

- Bộ phận và phụ kiện thích hợp dùng cho máy thuộc hai hay nhiều nhóm của các nhóm từ 84.69 đến 84.72.

 

- - Dùng cho máy hoạt động bằng điện:

8473.50.11

- - - Thích hợp dùng cho máy thuộc nhóm 84.71

8473.50.19

- - - Loại khác

8473.50.20

- - Dùng cho máy hoạt động không bằng điện

85.17

Bộ điện thoại, kể cả điện thoại di động (telephones for cellular retworks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác; thiết bị khác để truyền và nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác kể cả các thiết bị viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng), trừ loại thiết bị truyền và thu của nhóm 84.43, 85.25, 85.27 hoặc 85.28

 

- Bộ điện thoại, kể cả điện thoại di động (telephones for cellular networks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác:

8517.11.00

- - Bộ điện thoại hữu tuyến với điện thoại cầm tay không dây

8517.12.00

- - Điện thoại di động (telephones for cellular networks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác

 

- Thiết bị khác để phát hoặc nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu, kể cả thiết bị thông tin hữu tuyến hoặc vô tuyến (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng):

8517.61.00

- - Trạm thu phát gốc

8517.62

- - Máy thu, đổi và truyền hoặc tái tạo âm thanh, hình ảnh hoặc dạng dữ liệu khác, bao gồm thiết bị chuyển mạch và thiết bị định tuyến:

 

- - - Bộ phận của máy xử lý dữ liệu tự động, trừ Loại của nhóm 84.71

8517.62.21

- - - - Bộ điều khiển và bộ thích ứng (adaptor), kể cả cổng nối, cầu nối và bộ định tuyến

8517.62.30

- - - Thiết bị chuyển mạch điện báo hay điện thoại

 

- - - Thiết bị dùng cho hệ thống hữu tuyến sóng mang hoặc hệ thống hữu tuyến kỹ thuật số

8517.62.41

- - - - Bộ điều khiển giải biến (modem) kể cả loại sử dụng cáp nối và dạng thẻ cắm

8517.62.42

- - - - Bộ tập trung hoặc bộ dồn kênh

 

- - - Thiết bị truyền dẫn khác kết hợp với thiết bị thu

8517.62.51

- - - - Thiết bị mạng nội bộ không dây

8517.62.53

- - - - Thiết bị phát dùng cho điện báo hay điện thoại truyền dẫn dưới dạng sóng khác

 

- - - Thiết bị truyền dẫn khác

8517.62.61

- - - - Dùng cho điện báo hay điện thoại

8517.69.00

- - Loại khác:

85.18

Micro và giá đỡ micro: loa đã hoặc chưa lắp ráp vào trong vỏ loa; tai nghe có khung chụp qua đầu và tai nghe không có khung choàng đầu, có hoặc không ghép nối với một micro, và các bộ gồm có một micro và một hoặc nhiều loa; thiết bị điện khuyếch đại âm tần: bộ tăng âm điện.

8518.10

- Micro và giá micro:

 

- - Micro:

8518.10.11

- - - Micro có dải tần số từ 300 Hz đến 3.400 Hz, với đường kính không quá 10 mm và cao không quá 3 mm, dùng trong viễn thông

8518.10.19

- - - Micro loại khác, đã hoặc chưa lắp ráp cùng với giá micro

8518.10.90

- - Loại khác

 

- Loa, đã hoặc chưa lắp vào hộp loa:

8518.21

- - Loa đơn đã lắp vào hộp loa

8518.21.10

- - - Loa thùng

8518.21.90

- - - Loại khác

8518.22

- - Bộ loa, đã lắp vào cùng một thùng loa

8518.22.10

- - - Loa thùng

8518.22.90

- - - Loại khác

8518.29

- - Loại khác:

8518.29.20

- - - Loa, không có hộp, có dải tần số 300 Hz đến 3.400 Hz, với đường kính không quá 50 mm, sử dụng trong viễn thông

8518.29.90

- - - Loại khác

8518.30

- Tai nghe có khung choàng đầu và tai nghe không có khung choàng đầu, có hoặc không nối với một micro, và các bộ gồm một micro và một hoặc nhiều loa:

8518.30.10

- - Tai nghe có khung choàng đầu

8518.30.20

- - Tai nghe không có khung choàng đầu

 

- - Bộ micro/loa kết hợp:

8518.30.40

- - Bộ tổ hợp (nghe - nói) của điện thoại hữu tuyến cầm tay

8518.30.90

- - Loại khác

8518.40

- Thiết bị điện khuyếch đại âm tần:

8518.40.10

- - Loại khác, có từ 6 đường tín hiệu vào trở lên, có hoặc không kết hợp với phần tử dùng cho khuyếch đại công suất

8518.40.20

- - Sử dụng như bộ lặp (nhắc lại) trong điện thoại hữu tuyến

8518.40.30

- - Sử dụng như bộ lặp (nhắc lại) trong điện thoại trừ loại điện thoại hữu tuyến

8518.40.90

- - Loại khác

8518.50

- Bộ tăng âm điện

8518.50.10

- Có dải công suất từ 240W trở lên

8518.50.20

- - Loại khác, có loa phóng thanh, loại thích hợp cho phát sóng, có giải điện áp 50V hoặc hơn nhưng không quá 100 V

8518.50.90

- - Loại khác

8518.90

- Bộ phận:

8518.90.10

- - Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8518.10.11, 8518.29.20, 8518.30.40 hoặc 8518.40.20, kể cả tấm mạch in đã lắp ráp.

8518.90.20

- - Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8518.40.40

8518.90.90

- - Loại khác

8525

Thiết bị phát dùng cho phát thanh vô tuyến hoặc truyền hình, có hoặc không gắn máy thu hoặc máy ghi hoặc tái tạo âm thanh; camera truyền hình, camera số và camera ghi hình ảnh nền

8525.50.00

- Thiết bị phát

8525.60.00

- Thiết bị phát có gắn với thiết bị thu

8525.80

- Camera truyền hình, camera số và camera ghi hình ảnh:

8525.80.10

- - Webcam

 

- - Camera ghi hình ảnh:

8525.80.31

- - - Của loại sử dụng cho lĩnh vực phát thanh

8525.80.39

- - - Loại khác

8525.80.40

- - - Camera truyền hình

8525.80.50

- - Loại camera kỹ thuật số khác

85.26

Rada, các thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến và các thiết bị điều khiển từ xa bằng vô tuyến

8526.10

- Rađa:

8526.10.10

- - Ra đa, loại dùng trên mặt đất, hoặc trang bị trên máy bay dân dụng, hoặc chỉ dùng cho tàu thuyền đi biển

8526.10.90

- - Loại khác

 

- Loại khác:

8526.91

- - Thiết bị dẫn đường vô tuyến:

8526.91.10

- - - Thiết bị dẫn đường vô tuyến, loại dùng trên máy bay dân dụng, hoặc chuyên dụng cho tàu thuyền đi biển

8526.91.90

- - - Loại khác

8526.92.00

- - Thiết bị điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến

85.27

Máy thu dùng cho phát thanh sóng vô tuyến, có hoặc không kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc với đồng hồ trong cùng một khối

 

- Máy thu thanh sóng vô tuyến có thể hoạt động không cần dùng nguồn điện ngoài:

8527.12.00

- - Radio cát sét loại bỏ túi

8527.13

- - Máy khác kết hợp với máy ghi hoặc tái tạo âm thanh:

8527.13.10

- - - Loại xách tay

8527.13.90

- - - Loại khác

8527.19

- - Loại khác:

 

- - - Máy thu có chức năng lập sơ đồ, quản lý và giám sát phổ điện từ

8527.19.11

- - - - Loại xách tay

8527.19.19

- - - - Loại khác

 

- - - Loại khác

8527.19.91

- - - - Loại xách tay

8527.19.99

- - - - Loại khác

 

- Máy thu thanh sóng vô tuyến chỉ hoạt động với nguồn điện ngoài, loại dùng cho xe có động cơ.

8527.21.00

- - Kết hợp với máy ghi hoặc tái tạo âm thanh

8527.29.00

- - Loại khác

 

- Loại khác:

8527.91

- - Kết hợp với máy ghi hoặc tái tạo âm thanh

8527.91.10

- - - Loại xách tay

8527.91.90

- - - Loại khác

8527.92

- - Không kết hợp với máy ghi hoặc tái tạo âm thanh nhưng gắn với đồng hồ:

8527.92.10

- - - Loại xách tay

8527.92.90

- - - Loại khác

8527.99

- - Loại khác

8527.99.10

- - - Loại xách tay

 

- - - Loại khác

8528

Màn hình và máy chiếu, không gắn với máy thu dùng trong truyền hình; máy thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc máy ghi hoặc tái tạo âm thanh

 

- Màn hình sử dụng ống đèn hình tia ca-tốt:

8528.41

- - Loại sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho hệ thống xử lý dữ liệu thuộc nhóm 84.17:

8528.41.10

- - - Loại màu

8528.41.20

- - - Loại đơn sắc

8528.49

- - Loại khác:

8528.49.10

- - - Loại màu

8528.49.20

- - - Loại đơn sắc

 

- Màn hình khác:

8528.51

- - Loại chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho hệ thống xử lý dữ liệu thuộc nhóm 84.17:

8528.51.10

- - - Màn hình dẹt kiểu chiếu hắt

8528.51.20

- - - Loại khác, màu

8528.51.30

- - - Loại khác, đơn sắc

8528.59

- - Loại khác:

8528.59.10

- - - Loại màu

8528.59.20

- - - Loại đơn sắc

 

- Máy chiếu

8528.61

- - Loại chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho hệ thống xử lý dữ liệu thuộc nhóm 84.17:

8528.61.10

- - - Kiểu màn hình dẹt

8528.61.90

- - - Loại khác

8528.69

- - Loại khác:

8528.69.10

- - - Công suất chiếu lên màn ảnh từ 300 inch trở lên

 

- Máy thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc máy ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh:

8528.71

- - Không thiết kế để gắn với thiết bị hiển thị video hoặc màn ảnh:

 

- - - Thiết bị chuyển đổi tín hiệu (set top boxes which have a communication function):

8528.71.11

- - - - Hoạt động bằng điện

8528.71.19

- - - - Loại khác

 

- - - Loại khác:

8528.71.91

- - - - Hoạt động bằng dòng điện xoay chiều

8528.71.99

- - - - Loại khác

8528.72

- - Loại khác, màu:

8528.72.10

- - - Hoạt động bằng pin

 

- - - Loại khác:

8528.72.91

- - - - Loại sử dụng ống đèn hình tia ca-tốt

8528.72.92

- - - - LCD, LED và kiểu màn hình dẹt khác

8528.72.99

- - - - Loại khác

8528.73.00

- - Loại khác, đơn sắc

85.34

Mạch in.

8534.00.10

- Một mặt

8534.00.20

- Hai mặt

8534.00.30

- Nhiều lớp

8534.00.90

- Loại khác

85.40

Đèn điện tử và ống điện tử dùng nhiệt điện tử, ca tốt lạnh hoặc ca tốt quang điện (ví dụ, đèn điện tử và ống đèn chân không hoặc nạp khí hoặc hơi, đèn và ống điện tử chỉnh lưu hồ quang thủy ngân, ống điện tử dùng tia âm cực, ống điện tử camera truyền hình).

 

- Ống đèn hình vô tuyến dùng tia âm cực, kể cả ống đèn hình của màn hình video dùng tia âm cực:

8540.11.00

- - Loại màu

8540.12.00

- - Loại đơn sắc

8540.20.00

- Ống camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn âm cực quang điện khác

8540.40

- Ống hiển thị dữ liệu/đồ họa, loại màu, với điểm lân quang có bước nhỏ hơn 0,4mm;

8540.40.10

- - Ống hiển thị dữ liệu/đồ họa, loại màu, cửa loại dùng cho hàng hóa thuộc nhóm 85.25

8540.40.90

- - Loại khác

8540.60.00

- Ống tia âm cực khác

 

- Ống đèn có bước sóng cực ngắn hay ống đèn vi sóng (ví dụ, magnetrons, klytrons, ống đèn sóng lan truyền, carcinotron), trừ ống đèn điều khiển lưới;

8540.71.00

- - Magnetrons

8540.79.00

- - Loại khác

 

- Đèn điện tử và ống điện tử khác:

8540.81.00

- - Đèn điện tử hoặc ống điện tử của máy thu hay máy khuếch đại

8540.89.00

- - Loại khác

 

- Bộ phận:

8540.91.00

- - Của ống đèn tia âm cực

8540.99

- - Loại khác:

8540.99.10

- - - Của ống đèn có bước sóng cực ngắn

8540.99.90

- - - Loại khác

85.42

Mạch điện tử tích hợp.

 

- Mạch điện tử tích hợp:

8542.31.00

- - Đơn vị xử lý và đơn vị điều khiển có hoặc không kết hợp với bộ nhớ, bộ chuyển đổi, mạch logic, khuếch đại, đồng hồ và mạch định giờ, hoặc các mạch khác

8542.32.00

- - Thẻ nhớ

8542.33.00

- - Khuếch đại

8542.39.00

- - Loại khác

8542.90.00

- Bộ phận

85.44

Dây, cáp điện (kể cả cáp đồng trục) cách điện (kể cả loại đã tráng men cách điện hoặc mạ lớp cách điện) và dây dẫn cách điện khác, đã hoặc chưa gắn với đầu nối; cáp sợi quang làm bằng các bó sợi đơn có vỏ bọc riêng từng sợi, đã hoặc không gắn với dây dẫn điện hoặc gắn với đầu nối.

 

- Dây dẫn điện khác, dùng cho điện áp không quá 1.000 V;

8544.42

- - Đã lắp với đầu nối điện:

 

- - - Dùng cho viễn thông, điện áp không quá 80 V:

8544.42.11

- - - - Cáp điện thoại, cáp điện báo và cáp chuyển tiếp vô tuyến, ngầm dưới biển

8544.42.19

- - - - Loại khác:

8544.42.21

- - - - Cáp điện thoại, điện báo, cáp chuyển tiếp vô tuyến, ngầm dưới biển

8544.42.22

- - - - Cáp điện thoại, điện báo, cáp chuyển tiếp vô tuyến, loại khác

8544.49

- - Loại khác:

 

- - - Dùng cho viễn thông, điện áp không quá 80 V:

8544.49.11

- - - - Cáp điện thoại, cáp điện báo và cáp chuyển tiếp vô tuyến, ngầm dưới biển

8544.49.19

- - - - Loại khác:

 

- - - Dùng cho viễn thông, điện áp trên 80 V nhưng không quá 1.000 V:

8544.49.31

- - - - Cáp điện thoại, cáp điện báo và cáp dùng cho trạm chuyển tiếp sóng vô tuyến, ngầm dưới biển

8544.49.39

- - - - Loại khác

8544.70

- Cáp sợi quang:

8544.70.10

- - Cáp điện thoại, cáp điện báo và cấp chuyển tiếp vô tuyến, ngầm dưới biển

* Ghi chú: Máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động thông minh (smart phone) và màn hình, máy thu hình IP, dạng LED/OLED có thời hạn kể từ ngày sản xuất đến ngày mở Tờ khai Hải quan không quá 01 năm.

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy