Công ty Luật Khai Phong

24/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Thương Mại, Hải quan & Xuất nhập khẩu ______________________________________________________________________________

Trình tự, thủ tục chứng nhận lãnh sự tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Email In PDF.

1. Người đề nghị chứng nhận lãnh sự nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

a) 01 Tờ khai đề nghị chứng nhận lãnh sự theo mẫu quy định;

Trình tự, thủ tục chứng nhận lãnh sự tại Bộ Ngoại giao

Email In PDF.

1. Người đề nghị chứng nhận lãnh sự nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

a) 01 Tờ khai chứng nhận lãnh sự theo mẫu quy định;

Thủ tục Sửa đổi hộ chiếu phổ thông

Email In PDF.
Thủ tục Sửa đổi hộ chiếu phổ thông

Thủ tục Cấp lại hộ chiếu phổ thông

Email In PDF.
Thủ tục Cấp lại hộ chiếu phổ thông

Thủ tục cấp Hộ chiếu phổ thông lần đầu

Email In PDF.
Thủ tục Cấp hộ chiếu phổ thông (lần đầu)

Thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thị thực (VISA), gia hạn tạm trú

Email In PDF.

Dành cho người nước ngoài (NNN), người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Việt kiều) đang đầu tư, kinh doanh, làm việc, công tác, học tập, du lịch, thăm thân... tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tục đề nghị cấp thẻ tạm trú

Email In PDF.

I. NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CẤP THẺ TẠM TRÚ:

Thủ tục đề nghị cấp thẻ thường trú

Email In PDF.

Người nước ngoài đang tạm trú tại Việt nam thuộc một trong các trường hợp sau đây được xem xét, giải quyết cho thường trú:

Danh mục các Hiệp định, thỏa thuận miễn thị thực giữa Việt Nam và các nước

Email In PDF.
DANH MỤC CÁC HIỆP ĐỊNH, THOẢ THUẬN MIỄN THỊ THỰC GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC (tính đến tháng 02/2011)

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh hóa chất

Email In PDF.

Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế kinh doanh

Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động truyền tải điện

Email In PDF.

Thủ tục: Cấp Giấy phép hoạt động truyền tải điện

Trang 3