Công ty Luật Khai Phong

21/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Dịch vụ Pháp lý Pháp Luật Tài chính & Thuế Pháp luật Tài chính & Thuế ______________________________________________________________________________

Pháp luật Tài chính & Thuế

Email In PDF.

 

(i) Nghiên cứu, tư vấn, phân tích tổng hợp và chi tiết Pháp luật thuế, các chính sách thuế, ảnh hưởng và giải pháp trong các giao dịch Đầu tư, Kinh doanh phát sinh và nội bộ Doanh nghiệp;

(ii) Tư vấn về pháp lý cho Doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh liên quan đến nghĩa vụ thuế:

Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế chuyển, nhượng Dự án, chuyển nhượng vốn/chứng khoán;

            Thuế giá trị gia tăng;

            Thuế xuất khẩu – nhập khẩu;

            Thuế thu nhập cá nhân, Thuế chuyển nhượng vốn/chứng khoán/tài sản;

Thuế nhà thầu nước ngoài/thuế đối với tổ chức cá nhân nước ngoài không hiện diện thương mại tại Việt Nam; Thuế theo các hiệp định về thuế; và,

Thuế đối với tổ chức cá nhân đầu tư ra nước ngoài.

(iii) Tư vấn Pháp lý các yêu cầu tuân thủ và thực hiện các nghĩa vụ, nghiệp vụ thuế, kế toán, tài chính Doanh nghiệp;

(iv) Đại diện cho Doanh nghiệp trước cơ quan thuế, cơ quan tài chính, kiểm toán;

(v) Tư vấn Pháp lý hoạt động Kiểm toán, kiểm tra, quyết toán thuế, ổn định tài chính Doanh nghiệp;

Công ty Luật Khai Phong

 

Finance and Tax Law

(i) Research, advice, general and detailed analysis tax law, tax policies; impact and solutions in transactions arising from investment, business and internal transactions of enterprises.

(ii) Legal consultancy for enterprises in the investment activities and business related tax obligations such as

corporate income tax; tax of transfer projects, transfer of capital/ securities;

value added tax; export-import tax; personal income tax; tax of transfer assets; taxation of foreign contractors/ organizations or individuals without a commercial activities in Vietnam; taxes under tax treaties; and taxes on organizations and individuals to invest abroad.

(iii) Legal advise compliance requirements and perform the obligations, professional qualification on tax practices, accounting, enterprise’s finance;

(iv) Enterprise’s representative in the tax office, financial and auditing organizations

(v) Legal advise in auditing, inspection, tax statement and stabilizing financial enterprises

Khai Phong law limited company

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy