Công ty Luật Khai Phong

23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật ______________________________________________________________________________

Thông tư số 30/2011/TT-BCT ngày 10/8/2011 giới hạn hàm lượng hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử

Email In PDF.
Thông tư số 30/2011/TT-BCT ngày 10 tháng 08 năm 2011 của Bộ Công thương về việc quy định tạm thời giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử

Nghị định số 72/2011/NĐ-CP ngày 23/8/2011 về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm

Email In PDF.
Nghị định số 72/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/08/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 và Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/06/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm

Quyết định số 1476/QĐ-TTg ngày 25/8/2011 về phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng

Email In PDF.
Quyết định số 1476/QĐ-TTg ngày 25 tháng 08 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ

Nghị định số 71/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 hướng dẫn Luật Bảo vê, cham sóc và giáo dục trẻ em

Email In PDF.
Nghị định số 71/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Email In PDF.
Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 chấn chỉnh việc Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Email In PDF.
Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 08 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 1/9/2011 lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô

Email In PDF.
Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 09 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 1/9/2011 tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy

Email In PDF.
Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2011 của Chính phủ về việc quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng

Nghị định số 77/2011/NĐ-CP ngày 1/9/2011 về đăng ký và mua, bán tàu biển

Email In PDF.
Nghị định số 77/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26/03/2011 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán tàu biển

Nghị định số 79/2011/NĐ-CP ngày 5/9/2011 về quản lý tàu bay không người lái

Email In PDF.
Nghị định số 79/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/03/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ

Thông tư số 62/2011/TT-BCA ngày 7/9/2011 hoạt động tuần tra kiểm soát của Cảnh sát đường thủy

Email In PDF.
Thông tư số 62/2011/TT-BCA ngày 07 tháng 09 năm 2011 của Bộ Công an về việc quy định về hoạt động tuần tra kiểm soát của Cảnh sát đường thủy

Trang 10