Công ty Luật Khai Phong

22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật ______________________________________________________________________________

Luật luật sư số 65/2006/QH11

Email In PDF.
Luật luật sư số 65/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 

Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/2/2007 hướng dẫn Luật luật sư

Email In PDF.
Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật luật sư 

Thông tư số 03/2011/TT-BTTTT ngày 4/1/2011 về xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Email In PDF.
Thông tư số 03/2011/TT-BTTTT ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 về Công tác dân tộc

Email In PDF.
Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc

Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 quy định những người là công chức

Email In PDF.
Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức

Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 về thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản

Email In PDF.
Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020

Nghị định số 09/2011/NĐ-CP ngày 25/1/2011 về chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam

Email In PDF.
Nghị định số 09/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung chế độ ăn và khám, chữa bệnh đối với người bị tạm giữ, tạm giam quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành kèm theo Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 của Chính phủ 

Nghị định số 15/2011/NĐ-CP ngày 16/2/2011 về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ

Email In PDF.
Nghị định số 15/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ

Quyết định số 268/QĐ-TTg ngày 23/2/2011 về Biểu giá bán lẻ điện

Email In PDF.
Quyết định số 268/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về Biểu giá bán lẻ điện

Quyết định số 269/QĐ-TTg ngày 23/2/2011 về giá bán điện năm 2011

Email In PDF.
Quyết định số 269/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năm 2011

Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 về giải pháp kiềm chế lạm phát

Email In PDF.
Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh xã hội

Trang 4