Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Văn bản pháp luật ______________________________________________________________________________

Nghị định 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 về sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức

Email In PDF.
Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

Nghị định 39/2013/NĐ-CP ngày 24/4/2013 quy định về thanh tra ngành Lao động, Thương binh và Xã hội

Email In PDF.
Nghị định số 39/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm 2013 của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động, Thương binh và Xã hội

Thông tư 09/2013/TT-BCT ngày 2/5/2013 về xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

Email In PDF.
Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02 tháng 05 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

Nghị định 42/2013/NĐ-CP ngày 9/5/2013 về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

Email In PDF.
Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

Nghị định 47/2013/NĐ-CP ngày 13/5/2013 sửa đổi Nghị định 82/2011/NĐ-CP

Email In PDF.
Nghị định số 47/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2011/NĐ-CP ngày 16/09/2011 của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 sửa đổi các nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính

Email In PDF.
Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Nghị định 50/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 về quản lý lao động trong công ty TNHHNN MTV

Email In PDF.
Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 quy định chế độ tiền lương của người quản lý trong công ty TNHHNN MTV

Email In PDF.
Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Trang 44