Công ty Luật Khai Phong

23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật ______________________________________________________________________________

Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 4/4/2011 về điều chỉnh lương hưu đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Email In PDF.
Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Nghị quyết số 60/2011/QH12 ngày 29/3/2011 về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng dân sự

Email In PDF.
Nghị quyết số 60/2011/QH12 ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Quốc hội về việc thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng dân sự

Luật Phòng, chống mua bán người số 66/2011/QH12

Email In PDF.
Luật Phòng, chống mua bán người số 66/2011/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 3 năm 201

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng dân sự số 65/2011/QH12

Email In PDF.
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng dân sự của Quốc hội, số 65/2011/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2011

Quyết định 24/2011/QĐ-TTg ngày 15/4/2011 về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường

Email In PDF.
Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg ngày 15 tháng 04 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường

Thông tư số 15/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 về hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện

Email In PDF.
Thông tư số 15/2011/TT-BYT ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện

Thông tư số 16/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 quy định nguyên tắc sản xuất thuốc từ dược liệu

Email In PDF.
Thông tư số 16/2011/TT-BYT ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Bộ Y tế quy định nguyên tắc sản xuất thuốc từ dược liệu và lộ trình áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) đối với cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu

Thông tư số 18/2011/TT-BCT ngày 21/4/2011 bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT

Email In PDF.
Thông tư số 18/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 4 năm 2011 của Bộ Công Thương về việc bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 26/06/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hoá chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất

Quyết định số 466/QĐ-BHXH ngày 19/4/2011 về Quy trình giám định bảo hiểm y tế

Email In PDF.
Quyết định số 466/QĐ-BHXH ngày 19 tháng 04 năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giám định bảo hiểm y tế

Thông tư số 13/2011/TT-BLĐTBXH ngày 27/4/2011 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Email In PDF.
Thông tư số 13/2011/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 04 năm 2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04/04/2011 và Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/04/2011 của Chính phủ

Thông tư số 53/2011/TT-BTC ngày 27/4/2011 hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về công nợ quốc gia

Email In PDF.
Thông tư số 53/2011/TT-BTC ngày 27 tháng 04 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia

Trang 6