Công ty Luật Khai Phong

22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật ______________________________________________________________________________

Thông tư số 107/2011/TT-BTC ngày 20/7/2011 về cơ chế quản lý tài chính đối với ODA

Email In PDF.
Thông tư số 107/2011/TT-BTC ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi điểm c, khoản 2, Điều 1 Thông tư số 40/2011/TT-BTC ngày 22/03/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 07/09/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Nghị định số 60/2011/NĐ-CP ngày 20/7/2011 về xử phạt vi phạm hành chính giao thông đường thủy

Email In PDF.
Nghị định số 60/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Thông tư số 27/2011/TT-BCT ngày 19/7/2011 về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực

Email In PDF.
Thông tư số 27/2011/TT-BCT ngày 19 tháng 7 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục điều tra và xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực

Thông tư số 47/2011/TT-BCA ngày 2/7/2011 về phối hợp tham gia tuần tra giao thông

Email In PDF.
Thông tư số 47/2011/TT-BCA ngày 02 tháng 07 năm 2011 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 27/2010/NĐ-CP ngày 24/03/2010 quy định việc huy động các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã phối hợp với Cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết

Thông tư số 28/2011/TT-BCT ngày 21/7/2011 quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới

Email In PDF.
Thông tư số 28/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 07 năm 2011 của Bộ Công Thương hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới

Quyết định số 1260/QĐ-BTP ngày 25/7/2011 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Email In PDF.
Quyết định số 1260/QĐ-BTP ngày 25 tháng 07 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành

Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 về thành lập thành phố thuộc tỉnh

Email In PDF.
Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn

Nghị định số 64/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 về thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Email In PDF.
Nghị định số 64/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BCT-BTC ngày 04/08/2011 về phối hợp kiểm tra giữa cơ quan quản lý thị trường và cơ quan quản lý giá

Email In PDF.
Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BCT-BTC ngày 04/08/2011 của Bộ Công thương; Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tổ chức phối hợp kiểm tra giữa cơ quan quản lý thị trường và cơ quan quản lý giá

Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 về minh bạch tài sản, thu nhập

Email In PDF.
Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/03/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Nghị định số 69/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 xử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng

Email In PDF.
Nghị định số 69/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống HIV/AIDS

Trang 9